8. september 2017
by

Gå Hjem Møde – Bæredygtig Forretningsudvikling

GÅ HJEM MØDE 30. NOVEMBER 2017 - BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING OG CIRKULÆR ØKONOMI

SKAB EN BÆREDYGTIG FORRETNING - FÅ INSPIRATION TIL
CIRKULÆRE FORRETNINGSMULIGHEDER

FORMÅL
Formålet med gå-hjem mødet er at introducere bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi, samt at sætte fokus på, hvordan I som virksomhed kan opnå nogle strategiske fordele ved at udvikle bæredygtige forretningsmodeller og en plan for jeres indsats.

Du får viden og inspiration om bæredygtig forretningsudvikling og vi anviser muligheder for, hvordan I kan arbejde strategisk med området, og samtidig få tilskud til det.
Hvordan kan I strategisk udvikle Jeres forretning i en mere bæredygtig retning - og dermed både skabe vækst og bidrage til opfyldelse af verdensmålene.

INDHOLD
Gå-hjem mødet har følgende program:
- Indledning og præsentation
- Introduktion til bæredygtig forretningsudvikling og cirkulær økonomi
- Kundecases – eksempler på, hvordan vore kunder har arbejdet med området
- Dialog – hvad har indsatsen betydet for virksomhederne?
- Orientering om tilskudsmuligheder herunder programmet Rethink Business i Region Midtjylland v. Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design Cluster
- Hvordan kommer du i gang?

DOWNLOAD PDF-FLYER HER
Download1

HVORNÅR
Torsdag 30. november 2017 - kl. 14.00 - 17.00

HVOR
Klamsagervej 35, 1. sal - 8230 Åbyhøj

PRIS
Gratis - Max 2 deltagere per virksomhed. Der opkræves 300 kr. ved udeblivelse uden framelding.

TILMELDING
Kontakt Merete Nielsen på telefon 8615 1714 eller på mail mmn@milestone-pro.dk

VIL DU SKABE NYE FORRETNINGSMULIGHEDER OG FORBEDRE JERES KONKURRENCEEVNE ?
Udvikling af innovative og bæredygtige forretningsmodeller og en plan/roadmap for jeres bæredygtige udvikling, baseret på ideerne i cirkulær økonomi, kan skabe nye forretningsmuligheder og forbedre jeres konkurrenceevne.

Der er mange eksempler på, at bæredygtig forretningsudvikling medfører nye forretningsmuligheder, markante konkurrencefordele og et stærkere brand. Indsatsen kan f.eks. bygge på et forbedret værdikædesamarbejde med leverandører eller kunder om at undgå affald og øge ressourceeffektivitet i værdikæden eller på udvikling af mere miljøvenlige bæredygtige produkter, der består af sunde materialer, der kan adskilles, renoveres og genanvendes. Den kan også bygge på andre ejerskabsformer f.eks. leasing, hvor produktets funktion udlejes, platforms-/deleøkonomi, hvor andre brugere stiller produktet til rådighed m.v.

I de kommende år forventes udviklingen at accelerere, når kunderne forventer og samfundet stiller krav om øget bæredygtighed bl.a. fordi vi skal implementere FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig, global udvikling. Vi skal omstille vores industri fra en lineær til en cirkulær økonomi, hvor vi alle skal blive markant bedre til at begrænse ressourceforbruget og udnytte ressourcerne bedre f.eks. ved at mindske eller undgå affald til fordel for bedre genanvendelse af materialer.

TILSKUDSMULIGHEDER
Der er gode tilskudsmuligheder til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi. I f.eks. Region Midtjylland er der mulighed for at få 100 timers gratis konsulenthjælp gennem programmet Rethink Business.

ARRANGØR
Milestone Pro ApS
Klamsagervej 35 - 8230 Åbyhøj
Mail: info@milestone-pro.dk - www.milestone-pro.dk

og

Four Squares Management ApS
M.P. Bruunns Gade 29, 3. sal - 8000 Aarhus C
Mail: info@foursquares.dk - www.foursquares.dk

DOWNLOAD PDF-FLYER HER
Download1

Del tekst:

Comment (1)

  1. Gå Hjem Møde 08.12.17 - FN's 17 Verdensmål - Four Squares Management ApS

    26 sep 2017 - 14:03

    […] […]

Comments are closed.

LinkedIn

Arkiver