FOUR SQUARES UDVIKLER DIN VIRKSOMHED I EN MERE BÆREDYGTIG RETNING

Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en stor forskel for klimaet og kloden. Det er et fælles ansvar, som vi skal løse i fællesskab.

I Four Squares rådgiver vi om grøn og bæredygtig forretningsudvikling gennem udvikling af strategier, digitalisering og partnerskaber med kunder, leverandører og medarbejdere.

Siden 2015 har vi rådgivet små 100 virksomheder om bæredygtige strategier, klimaregnskaber, ESG, certificeringer, grøn forretningsudvikling og kommunikation.

Gennem et aktivt netværk kan vi facilitere (næsten) alle discipliner indenfor bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

EN DEL AF NOGET STØRRE

Four Squares er en del af Circular Impact Consultants, der er et netværk af stærke kompetencer indenfor cirkulær forretningsudvikling, og jeres one-point entry til en helhedsorienteret bæredygtighedsindsats. Én kontaktperson, én faktureringsenhed og adgang til en lang liste af kompetencer og erfaring.

Hver for sig er vi mindre konsulentvirksomheder med hver sit ekspertområde. Sammen stiller vi altid med det rigtige hold og de stærkeste kompetencer når en konkret opgave skal løses. På den måde sikrer vi, at jeres forandringsproces bliver så effektiv, fleksibel og værdiskabende som mulig.

Du kan læse mere her Circular Impact Consultants

FACILITATOR FOR UDVIKLING

Four Squares faciliterer udviklingsprocessen - vi arbejder ud fra det strategiske fokus, og sikrer en effektiv implementering, hvor alle niveauer i organisationen spiller optimalt sammen.

Vi har en uformel, humoristisk, enkel og direkte tilgang, hvor praktiske tiltag er vigtigere end lange PowerPoint præsentationer.

VI TILBYDER

CIRKULÆR OG BÆREDYGTIG FORRETNINSUDVIKLING

Vi faciliterer strategiprocesser og forretningsudvikling med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål og nye bæredygtige forretningsmodeller, konkretisering i enkle handlingsplaner, samt implementering i organisationen.

ESG-RAPPORTER

EU's forordning om ESG-rapportering for store virksomheder er trådt i kraft og det smitter af på mange SMV-virksomheder, der som underleverandører er en del af de store kunders værdikæde. ESG er ikke kun et spørgsmål om compliance, men er i lige så høj grad et strategisk udviklings- og styringsværktøj for udvikling af forretningen.

RESSOURCEKORTLÆGNING OG KLIMAREGNSKAB

Vi kortlægger jeres brug af ressourcer - fra indkøb af materialer til energi og affald, samt udarbejder jeres CO2 regnskab i Scope 1, 2 og 3. Erfaringsmæssigt sker mere end 80% af udledningen i Scope 3. Ligeledes identificerer vi områder hvor I med fordel kan integrere en højere grad af genbrug og genanvendelse - enten som ressource optimering eller som en ny grøn forretningsmodel.

OPLÆG, WORKSHOPS OG KURSER OM GRØN OMSTILLING

Vi holder oplæg og workshops om grøn omstilling i praksis. Det kan handle om udvikling og implementering af bæredygtige og cirkulære løsninger, medarbejderinvolvering, grøn markedsføring ol. Vi har gennemført flere længerevarende procesforløb for klynger af ledere i SMV virksomheder, hvor der opstår et værdifuldt netværk.

MILJØMÆRKNING, EPD OG CERTIFICERINGER

Sammen med vores netværk i Circular Impact Consultants kan vi hjælpe med at få certificeringer og mærkningsordninger som viser, at jeres virksomhed, produkter og services lever op til en lang række krav og særlige hensyn til miljøet og forbrugernes sundhed. Det kan f.eks. være Svanemærket, Green Key, B-Corp eller en produktspecifik EPD.

IMPLEMENTERING AF KONKRETE KONCEPTER OG LØSNINGER

Vi udvikler bæredygtige koncepter og cirkulære løsninger, samt sikrer implementering af disse. Sammen med jer udvikler vi visioner og mål samt udarbejder en road map for de indsatser, der skal til for at lykkes.