Miljø- og Fødevareministeriet har den 22. maj 2017 publiceret denne video, hvor Professor ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher på en enkel og klar måde forklarer hvorfor Cirkulær Økonomi er morgendagens forretning. Et nøgleelement i Flemming Besenbachers argumentation er knappe ressourcer og stigende råvarepriser. Flemming Besenbacher er blandt andet formand for Regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi, formand for Carlsbergfondet A/S og Carlsberg A/S og næstformand i Innovationsfonden.

Flemming Besenbacher om Cirkulær Økonomi

En tanke om “Flemming Besenbacher om Cirkulær Økonomi”

Lukket for kommentarer.