STRATEGI

Strategien afstikker retningen og sætter rammen for de bevidste handlinger, der sikrer at jeres virksomhed når en bestemt ønsket fremtid. Værdifulde strategier er mere vigtige end nogensinde, da den globale teknologiske udvikling konstant udfordrer i et stadigt stigende tempo.

Der er i dag behov for enkle og smidige strategier, der hurtigt kan udvikles og tilpasses – modsat de tidligere – ofte lange og tunge – strategier, der nogen gange har fungeret som en fem-års plan uden mulighed for afstikkere.

Den største udfordring er desværre, at alt for mange mindre og mellemstore virksomheder ikke prioriterer tid til strategiarbejdet. Der er typisk tre årsager; driften vægter højere, der er ikke strategiske kompetencer i virksomheden eller strategiarbejdet virker uoverskueligt.

IT’s ALL ABOUT THE BUSINESS MODEL

Forretningsmodellen er afgørende for succes – altså modellen for hvordan vi tjener penge. Alle brancher og virksomheder er alvorligt udfordret på deres eksistens på grund af ny teknologi og nye ”frække” forretningsmodeller.

Ofte dukker de op som trold af en æske og disrupter lynhurtigt markedet ved at erobre markedsandele eller flytte kunderne væk fra det traditionelle marked.

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE ELLER SPARRING PÅ JERES UDFORDRINGER

FORMÅLSDREVNE VIRKSOMHEDER

Et godt produkt er en forudsætning for kundernes positive oplevelse, men det er ikke nødvendigvis tilstrækkelig for virksomhedens succes. Vores forretningsmodeller bliver påvirket af globale trends, af industrifaktorer, markedskræfter og økonomiske påvirkninger. De virksomheder, der tænker langsigtet og passioneret driver virksomheden med et formål for øje, har større succes, end de der ”blot” eksisterer for at optimere en (kortsigtet) bundlinje.
En formålsdreven virksomhed kræver at ledelsen forstår markedets motiver og tør lade dem være styrende for virksomhedens langsigtede udvikling. Det kræver samtidig et globalt udsyn for at mærke pulsen på de globale trends.

GLOBAL SKALERING

Start med at tænke globalt - De største succeser de seneste år, er de virksomheder, der tidligt har designet strukturen, så processer, produkter, ydelser, markedsføring m.m. understøtter en global skalering, når strategierne skal udmøntes i praktisk handling.

Er virksomheden samtidig en formålsdrevet first mover, kan det være en sikring af markedspositionen. Hvem kan finde fx et bedre formål? Nej, de fleste andre har kun mulighed for at blive en god nummer to.

FRA EJE TIL LEJE OG DELEØKONOMI

En af de globale trends, der hastigt udfordrer traditionelle forretningsmodeller er deleøkonomi – hvorfor eje, når jeg kan leje. Kært barn har mange navne, fx leasing, pay per use, abonnementsløsning m.m., men i bund og grund dækker de over det samme; at brugeren ikke ejer produktet og dermed ikke skal finansiere 100% fra dag et.

Desuden er der mange deleøkonomiske forretningsmodeller, hvor produktet bliver brugt af flere, så det udnyttes mest muligt.

AGILE PARTNERSKABER OG PLATFORMSØKONOMI

De nye forretningsmodeller stiller krav om en ny åbenhed overfor kunder og samarbejdspartnere. Mange virksomheder har tradition for at alt udvikling sker inhouse, og inertien mellem de traditionsbundne og søjleopdelte afdelinger forhindrer data, viden og konstruktiv udvikling i at nå kunderne som nye spændende og værdifulde produkter og ydelser.

Partnerskaber med kunder og leverandører giver helt nye muligheder – ofte i konstellationer, der ikke er set før, og som kan sikre en agil udvikling. Relationerne til vores kunder kan blive en af de mest værdifulde aktiver vi besidder – hvem kan have interesse og gavn af den viden og relation vi har med vores kunder? Hvordan kan vi invitere kunder og samarbejdspartnere ind i det allerhelligste maskinrum og sammen skabe mere værdi i vores løsninger?

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE ELLER SPARRING PÅ JERES UDFORDRINGER

NYE REDSKABER I DEN STRATEGISKE VÆRKTØJSKASSE

Business Model Canvas er de facto blevet standard og udgangspunkt for en agil kundefokuseret forretningsudvikling – Hvem er vores kunder og hvilken gave har vi til dem? Skiftet fra produktet, dets egenskaber til relationen med kunden og fokus på kundens ”Jobs to be Done”, er for mange ledere et paradigmeskift, der udfordrer det kendte mindset.

Design Thinking og Lean Startup er to af metoderne, der i tæt samspil med partnere og brugere kan udvikle forretningsmodellen og skabe succesfuld innovation i produkt og ydelser.