FORMÅL, TEKNOLOGI, BÆREDYGTIGHED OG MENNESKER

Four Squares er symbolet på de fire fokusområder, der er væsentlige i strategisk forretningsudvikling.

Strategien skal tage sit udgangpunkt, hvor virksomheden formål gør en forskel. Den skal integrere teknologi i produkter, ydelser og processer, beskrive en bæredygtig forretningsmodel samt inddrage kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i en meningsfuld sammenhæng.

Vi bliver konstant påvirket og udfordret af forandringer. De globale trends - blandt andet digitalisering, deleøkonomi og bæredygtighed - er reelle paradigmeskift, som i høj grad udfordrer strategier, forretningsmodeller, ledelses- og medarbejderkompetencer samt organisationskulturer.

Alt for mange gode strategier bliver aldrig realiseret - årsagerne er mange, men ofte fordi, der ikke er forankring og prioritering i topledelsen, utilstrækkelige kompetencer og en virksomhedskulturen der spænder ben.

KATALYSATOR FOR UDVIKLING

Four Squares arbejder med strategi- og forretningsudvikling i en hurtig omskiftelig verden, hvor evnen og kompetencerne til at forandre, implementere og skabe resultater er afgørende for succes.

Four Squares Management faciliterer udviklingsprocessen - vi arbejder ud fra det strategiske fokus, og sikrer en effektiv implementering, hvor alle niveauer i organisationen spiller optimalt sammen.

ET NETVÆRK AF KOMPETENCER

Four Squares er en mindre konsulent virksomhed, der løser opgaverne i samarbejde med et kompetent og erfarent netværk. Vi er meget bevidste om, at vi skaber størst værdi når forskellige kompetencer bringes i spil sammen.

Vi stiller det rigtige hold, der sikrer, at I får succes med implementeringen af forandringerne. Vi har en uformel, humoristisk, enkel og direkte tilgang, hvor praktiske tiltag er vigtigere end lange PowerPoint præsentationer.

VI TILBYDER

Vi faciliterer strategiprocesser og forandringer - Det kan være fra udarbejdelsen af strategien, udvikling af nye forretningsmodeller, konkretisering i enkle road maps og handlingsplaner samt implementering i organisationen.

Vores rolle kan være inspiration i form af korte indlæg, katalysator på workshops, konsulent på selve implementeringen, kompetenceudvikling af ledere og medarbejder eller som interrim manager.

Vi bringer de rigtige kompetencer ind i virksomheden på det rigtige tidspunkt. Vi kan ikke alt, men samarbejder med et bredt netværk af dygtige konsulenter, der hver i sær brænder for sit eget ekspertområde.

Vores succes, er at sikre jeres succes og værdiskabelse i hele forandringsprocessen.