LEADERKAB, FORANDRINGSLEDELSE OG LEDELSESKOMPETENCER

Ledere skal mestre ledelse af forandringer. Forandringsledelse har været i Top 5 i mange år, og der er ingen grund til, at det skal ændre sig.

Lederen skal blandt andet være i stand til:
- At tænke strategisk og udvikle sit forretningsområde med fokus på innovation, vækst og lønsomhed.
- At tænke visionært og kommunikere bredt til stakeholders.
- At træffe beslutninger og eksekvere på dem.
- Bygge high performance teams, hvor lederen får alle med og får dem til at udføre.
- Spotte og dyrke talenter og give muligheder for at de excellerer.
- Lede forandringer og være driver på at ændre og forankre kultur, adfærd, processer, struktur og systemer.
- Bygge værdifulde partnerskaber

- Facilitere samarbejde på tværs i organisationen, bl.a. gennem projektledelse og ved at nedbryde rigide siloer.

DIREKTØR, AFDELINGSCHEF ELLER TEAMLEDER

Nøglen til succesfulde forandringer er dygtige ledere - på alle niveauer! Inerti mellem lodrette lag i organisationen eller mellem afdelinger er tabt potentiale, og har i mange tilfælde været kæppen i hjulet på en organisation i bevægelse - specielt når forandringerne indebærer opgør med paradigmeskift og opgør med traditionsbundne vaner.

Vedvarende lederkommunikation og storytelling samt kompetenceudvikling af ledere på alle niveauer kan sjældent overdrives i forandringsprocesser.

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE ELLER SPARRING PÅ JERES UDFORDRINGER

TALENT

Kravene til dygtige og værdiskabende medarbejdere er stadigt stigende. Der bliver kamp om talenterne, der kan overskue og navigere i et mere og mere komplekst rum, tage beslutninger, følge dem til dørs med højt ansvar og binde.

Talenterne skal forstå de sammenhænge forretningen er en del af, og dermed agerer i et tæt samspil med kolleger, andre afdelinger, partnere og ikke mindst kunder – Den velkendte medarbejder med skyklapper, der ser sig som selvudnævnt konge af og ekspert i egen afdeling, bliver voldsomt udfordret.

KULTUR

Kultur er dynamisk og er hele virksomhedens erfaringer opsamlet i et enkelt ord. Kultur er virksomhedens DNA, vores kompetencer, erfaringer & vaner, vores måde at kommunikere på, vores adfærd overfor kunder, vores...

Som organisation skal man være bevidst om sin kultur - de stærke dele af kulturen - dem vi gerne vil bevare og bære videre, og de dele vi helst ikke vil se fremover. Når kultur skal ændres, er der noget, der skal aflæres og nyt skal indarbejdes. Værdier kan være med til at holde fokus, men først når værdierne er omsat til hverdagens praksis. er værdierne indarbejdet.

Citatet af Peter Drucker er og har altid været et meget præcist billede på kulturens styrke og udfordringer.

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Culture eats strategy for breakfast"

Peter Drucker
(1909-2005)

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE MØDE ELLER SPARRING PÅ JERES UDFORDRINGER

MORGENDAGENS DATAHELT

Data drevne virksomheder bruger Big Data til at kunne træffe bedre beslutninger. Det kræver nye kompetencer i organisationen – i stedet for en tro kopi af de kompetencer, der allerede findes.

Mange kan høste gevinster af en datahelt’s DNA, der består af 30% Forretningsforståelse, 15% Dataforståelse, 10% Analytisk forståelse, 15% Visualisering, 20% Storytelling og formidling og 10% Hacker mindset (”Data-driven ’16”, Inspari A/S).